Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

Дослідно-експериментальна робота

Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність

 

«Без прагнення до наукової роботи вчитель потрапляє під владу

трьох демонів: механічності, рутинності, банальності. Рівень

майстерності вчителя залежить від здатності педагога до

творчо-пошукової роботи».

А.Дістервег

       Початок ХХІ століття ознаменувався значними змінами в соціально-економічному розвитку України, зокрема – і в освітній сфері. Посилення міжнародної співпраці нашої держави стало передумовою вагомих трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освітній галузі. Тому стратегічними завданнями державної освітньої політики є забезпечення конкурентоздатності української освіти на міжнародному ринку освітніх послуг, розвиток міжнародної співпраці, розширення участі навчальних закладів, педагогів, учнів, студентів і науковців у проектах міжнародних освітніх організацій і співтовариств.

       Інтеграція освіти України в міжнародний освітній простір базується на таких головних принципах: пріоритету національних інтересів, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації, орієнтації на національні загальнолюдські фундаментальні цінності, системного і взаємовигідного характеру співпраці, толерантності в оцінюванні та сприйнятті будь-якої зарубіжної системи освіти. За таких умов особливого значення набуває організація систематичної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, організація безперервної освіти для педагогів, підвищення їхнього фахового і методичного рівня, узагальнення та впровадження у практику роботи передового педагогічного досвіду, оновлення змісту освіти на основі залучення вчителів до дослідно-експериментальної та наукової діяльності, налагодження співпраці з вищими навчальними закладами з використанням можливостей регіону для інтелектуальної діяльності, творчості обдарованої учнівської молоді, а також  реалізації Концепції профільного навчання.

 

Дослідно-експериментальні навчальні заклади у 2019-2020 навчальному році

 

Дослідно-експериментальні навчальні заклади у 2018-2019 навчальному році

 

Банк дослідно-експериментальних закладів Маньківського району у 2017 -2018 навчальному році

 

Молодецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

План реалізації  програми дослідно – експериментальної роботи  з фінансової грамотності на 2012 – 2019 навчальний рік в Молодецькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів

 

Звіт про дослідно-експериментальну діяльність «Науково – методичні засади впровадження фінансової грамотності в освітній процес Молодецької ЗОШ І-ІІІІ ступенів за 2016-2017 роки

 

Звіт про дослідно-експериментальну діяльність «Науково – методичні засади впровадження фінансової грамотності в освітній процес Молодецької ЗОШ І-ІІІІ ступенів за 2017-2019 роки

 

Маньківський навчально-виховний комплекс "3агальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія"

План реалізації  програми дослідно-експериментальної роботи  з інформаційно-аналітичного забезпечення управління навчальними закладами на 2016 – 2019 навчальний рік у Маньківському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів – гімназія»

 

Звіт про дослідно-експериментальну діяльність «Інноваційно-аналітичне забезпечення управління Маньківського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» за 2016-2017 роки

 

Звіт про дослідно-експериментальну діяльність «Інноваційно-аналітичне забезпечення управління Маньківського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» за 2017-2018 роки

 

Звіт про дослідно-експериментальну діяльність «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління Маньківського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» за 2018-2019 роки