Відділ освіти Маньківської Районної Державної Адміністрації

Інтеграція як освітня стратегія Нової української школи. Від теорії до практики в програмі «Початкова школа – освіта для життя»

       Оновлення суспільства – суперечливий, складний і тривалий процес, пов’язаний із пошуком нових шляхів, засобів здійснення перетворень у всіх сферах життєдіяльності людини. Це зумовлює необхідність творчої участі в цьому процесі всіх громадян держави, бо недостатня креативність, відсутність ефективних стимулів її розвитку та реалізації – основні фактори, які заважають втіленню інноваційних ідей, задумів, нових цільових настанов та орієнтацій. Підготовка до таких процесів оновлення – прерогатива освіти.

            Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних із визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються впровадження Концепції «Нова українська школа», створення нових освітніх стандартів початкової школи, оновлення й перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання.

          Стає зрозумілим, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом учителя, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе розв’язання наявних проблем навчання і виховання відповідно до нових освітніх парадигм. Сучасному вчителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, уміння адаптуватися до швидких змін та умов життя. А це можливе лише за наявності високого рівня професійної компетентності, розвинених професійних здібностей.

           Новий зміст і завдання сучасної системи освіти вимагають особливої уваги до особистості педагога – ключової постаті у формуванні особистості учнів. Професія педагога має свою специфіку, яка полягає в тому, що він працює з людиною, а також, його власна особистість є могутнім робочим інструментом, і чим досконалішим є цей інструмент, тим успішнішим буде професійний результат.  Таким чином, саме в педагогічній професії особисте зростання є неодмінною умовою досягнення високих результатів.

         Саме тому серед основних завдань розбудови сучасної системи освіти перебуває забезпечення професійного розвитку й удосконалення педагогічних кадрів упродовж їхньої професійної діяльності. Із урахуванням особливості цієї діяльності, яка за змістом і сутністю є діяльністю творчою, важливим є робота заступника директора закладу освіти, який здійснює управління освітнім процесом, забезпечує упровадження інновацій, організації експериментальної та науково-дослідницької роботи та шукає шляхи удосконалення внутрішкільної методичної роботи.

           18 березня 2019 року на базі Дзензелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відбувся семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти району з проблеми «Інтеграція як освітня стратегія Нової української школи. Від теорії до практики в програмі «Початкова школа – освіта для життя»».

          Своїм досвідом із запрошеними ділився заступник директора з навчально-виховної роботи Візір Михайло Вікторович, який представив роботу з розвитку інформаційного освітнього простору в закладі та змістовно-методичного забезпечення цілісно-орієнтованого навчання за програмою «Початкова школа – освіта для життя».

          Заступники взяли участь у майстер-класі «Ефективні методи роботи в умовах НУШ», який став активним розвивальним методом групової роботи та інтенсивної взаємодії з отриманням конкретних динамічних знань.

          Висока інтенсивність групової взаємодії, активність і самостійність учасників, виконання індивідуальних і групових вправ дозволила максимально ефективно та злагоджено організувати роботу засідання у практичному модулі, яке провела учитель початкових класів Непийвода Л.М. з теми «НУШ – простір нових можливостей. Про новації у початковій школі».

         У інформаційно-аналітичному модулі відбулася відкрита дискусійна панель щодо стану реалізації змісту Концепції «Нова українська школа» у частині, що стосується Державного стандарту початкової загальної освіти.  У рамках методичного діалогу увага акцентувалася на пріоритети розвитку початкової освіти відповідно Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Заступники обмінялися досвідом роботи. Плідно працюючи в групах, окреслили проблеми й перспективи впровадження нового стандарту в закладах освіти району. Окрім того було наголошено на тому, що змістові напрями діяльності та пріоритетні завдання методичної роботи у школа в умовах реформування, залежать від безперервної освіти педагога за індивідуальною освітньою траєкторією на основі сучасних форм, моделей та практик, а особливо – від  ролі самоосвіти в професійному розвитку вчителя.

 

                                        

 

                                        « повернутися до списку новин