Відділ освіти Маньківської Районної Державної Адміністрації

Керівникам закладів освіти

     Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Маньківської районної ради доводить до відома, що з метою організації умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти, загальної середньої освіти,  батьки або законні представники по завершенню карантину  мають звернутися до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної оцінки та отримання відповідного висновку.

 Комплексна оцінка проводитися за ініціативою батьків дитини або  рекомендацією педагогічних працівників закладу освіти на підставі заяви батьків. Така оцінка не може проводитись примусово.

Для проведення комплексної оцінки, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами необхідно подати до центру наступний перелік документів:

  • письмова заява батьків або законних представників дитини щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини;
  • письмову згоду на обробку персональних даних дитини;
  • копії документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

- форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

  • психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
  • зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;
  • документи щодо додаткових обстежень дитини.

Наголошую, що в умовах карантину можливе дистанційне подання документів для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (irc.mank@ukr.net).

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Маньківської районної  ради проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (30 днів) або законних представників дитини щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру індивідуально за такими напрямами:

оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

оцінка когнітивної сфери дитини;

оцінка емоційно-вольової сфери дитини.

У разі потреби фахівці інклюзивно-ресурсного центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в інклюзивно-ресурсному центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в інклюзивно-ресурсному центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, заклад освіти, де навчається дитина, напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які проводили оцінку.

Підготовка відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.

Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в інклюзивно-ресурсному центрі.

У разі встановлення фахівцями інклюзивно-ресурсного центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

Прошу керівників закладів освіти,  зважити на вище подану інформацію та проінформувати батьків дітей з особливими освітніми потребами, з метою дотримання термінів роботи. Першочергово до графіку обстеження буде включено дітей, які мають розпочати здобуття дошкільної та початкової освіти у 2020/2021 н.р.

Звертаю вашу увагу, що висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я не може бути підставою для організації інклюзивного навчання для дитини з особливими освітніми потребами. Довідка ЛКК актуальна в тому випадку, якщо дитина потребує індивідуальну форму навчання.

         Також наголошую, що діти які в минулому році діагностувалися в нашому центрі та мають висновок про комплексну оцінку, без змін в поставленому діагнозі та без встановленої дати щодо повторного діагностування, повторної комплексної оцінки не потребують.

Термін дії висновку ІРЦ необмежений у часі, крім випадків, коли рекомендовано та визначено дату повторного вивчення.

Повторна комплексна оцінка проводиться у разі:

  • переведення дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;
  • покращення або погіршення стану здоров’я дитини з особливими освітніми потребами, труднощів у засвоєнні навчальної програми.

Висновок про комплексну оцінку має рекомендаційний характер і не є підставою для скерування органом управління освітою дитини з особливими освітніми потребами до певного закладу освіти, зокрема до спеціальної школи чи навчально-реабілітаційного центру.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про освіту» (далі - Закон) право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми освіти відповідного рівня мають батьки дитини. Згідно зі статтею 20 Закону у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків до закладу освіти інклюзивна група або клас утворюється в обов’язковому порядку

Спасибі за розуміння!« повернутися до списку новин