Відділ освіти Маньківської Районної Державної Адміністрації

Інтернет-семінар для педагогічних працівників дошкільної освіти «Організація народознавчої діяльності з дітьми дошкільного віку» (методика)

       Повідомляємо, що відповідно до річного плану Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників проводить Інтернет-семінар для педагогічних працівників дошкільної освіти «Організація народознавчої діяльності з дітьми дошкільного віку» (методика)

            Для розгляду пропонуються такі питання:

     1. Ознайомлення дітей дошкільного віку з цікавими фактами рідного краю (місто, село, вулиця).

    2. Використання карти України у поетапному знайомленні дітей старшого дошкільного віку з історичними подіями.

     3. Методи та прийоми ознайомлення дітей дошкільного віку з Державними ті національними народними символами й оберегами.

         4. Роль проектної діяльності у систематизації знань дітей дошкільного віку про родину й родовід.

         5. Використання основних національних традицій під час організації та проведення розваг із дітьми дошкільного віку.

         6. Роль фольклорних творів у формуванні моральних цінностей дітей дошкільного віку.

   Матеріали для участі в Інтернет-семінарі просимо надіслати не пізніше 28 лютого 2019 року на електронну адресу: viddil.do@gmail.com (правила оформлення матеріалів додаються).

      Обговорення запропонованих матеріалів учасників буде відбуватися на форумі Черкаського освітянського порталу протягом 11 березня – 29 березня 2019 року.

 

    Вимоги до оформлення матеріалів Інтернет-семінару «Організація народознавчої діяльності з дітьми дошкільного віку»:

?      назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Sydorenko);

?      шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,15, абзац – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

?      обсяг статті – 7-10 сторінок формату А-4;

?      назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;

?      на початку матеріалу вказати прізвище, ім’я, по батькові автора(ів) та повну назву навчального закладу та написати коротку анотацію матеріалу (2-3 речення – короткий виклад змісту статті);

?      список використаних джерел (згідно вимог, у кінці роботи – не менше 5);

?      посилання на джерела – у квадратних дужках [3, с. 65];

?      матеріали мають містити приклади з власного досвіду та методику організацію зазначеної діяльності.

      Обговорення запропонованих матеріалів учасників буде відбуватися на форумі Черкаського освітянського порталу протягом 11 березня – 29 березня 2019 року.« повернутися до списку новин