Відділ освіти Маньківської Районної Державної Адміністрації

Науково-практична Інтернет-конференція з проблеми «Українська мова як чинник національної державності»

        Повідомляємо, що у лютому 2019 року відбудеться районна науково-практична Інтернет-конференція з проблеми  «Українська мова як чинник національної державності».

          До участі в Інтернет-конференції запрошуються учителі української мови та літератури, які мають теоретичні напрацювання або досвід роботи із зазначеної проблеми.

Питання для обговорення на Інтернет-конференції:

1. Українська мова як мова єднання українського народу.

2. Українська мова серед інших мов світу.

3. Формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості в процесі вивчення української мови і літератури.

 

        Статті для участі в Інтернет-конференції просимо надсилати до 03  лютого 2019 року на адресу: tryndenko.inna@ukr.net.       

        Матеріали районної Інтернет-конференції будуть розміщені 12 лютого 2019 року на сайті відділу освіти Маньківської РДА.      Крім цього, планується випуск електронної збірки матеріалів Інтернет-конференції. Учасники Інтернет-конференції, статті яких будуть розміщені на сайті, отримають сертифікати.

     Вимоги  до  оформлення  матеріалів:  шрифт  Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; усі поля – 2 см.; редактор Word; автоматичні переноси не застосовувати; текст вирівняти по ширині сторінки. Між словами та знаками допускається тільки один пробіл.

    На  першій  сторінці  в  правому  верхньому  куті вказати прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посаду, повну назву навчального закладу, під ним по центру – назва статті великими літерами (напівжирним шрифтом), нижче через рядок — курсивом анотація (до 5 рядків) українською мовою.

    Далі, з абзацу, основний текст. Після тексту статті обов’язково подається список літератури. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [5, с.175]. Перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Загальний обсяг статті до 7 сторінок. Напрям конференції (питання для обговорення) не має бути назвою доповіді.

      Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.« повернутися до списку новин