Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

Інклюзивно-ресурсний центр

   Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Маньківської селищної ради Черкаської області (ІРЦ) є установою, що функціонує з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.


 

Директор інклюзивно-ресурсного центру: Бендерська Катерина Валеріївна.

Директор центру:

-  планує та організовує роботу центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців центру;

- призначає на посади фахівців центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства, затверджує їх посадові інструкції;

-  створює належні умови для продуктивної праці фахівців центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

Консульант інклюзивно-ресурсного центру:  Заболотня Галина Миколаївна.

Практичний психолог керується в роботі Етичним кодексом психолога. 

- Зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей отриманих у процесі діагностики, консультування або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.

- Проводить поглиблене обстеження особливостей розвитку кожної дитини, визначає її здатність до навчання, проводить роботу, спрямовану на розвиток дитини.

- Підвищує пізнавальну активність і розвиває основні психічні процеси в дітей (сприйняття, увага, пам'ять, мислення та ін.).

- Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

Консультант інклюзивно-ресурсного центру: Муковіз Олена Василівна.

Учитель-логопед - це педагог, який працює з дітьми, які мають мовленнєві порушення, а також здійснює корекційно-виховну роботу з дітьми даної категорії, у тому числі:

- розробляє оптимальну педагогічну стратегію, проектує шляхи навчання й виховання кожної дитини з мовленнєвими порушеннями;

- вивчає та фіксує стан мовленнєвого розвитку дітей і відповідну динаміку;

- проводить навчально-виховну та корекційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення;

- постійно підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу в питаннях освіти та психофізичного розвитку дітей.

Адреса інклюзивно-ресурсного центру: смт.Маньківка, вул.Шевченка,19, (приміщення відділу освіти, молоді та спорту).

Контактний телефон: 6-15-67