Відділ освіти Маньківської Районної Державної Адміністрації

Методичні рекомендації щодо проведення XXV районної педагогічної виставки «Інноваційний пошук освітян Маньківщини»

     

Схвалено методичною  радою

РМК при відділі освіти Маньківської райдержадміністрації

Протокол 3

від 31” січня  2020 року

 

Методичні рекомендації щодо проведення XXV районної педагогічної виставки «Інноваційний пошук освітян Маньківщини»

   Районна педагогічна виставка «Інноваційний пошук освітян Маньківщини (далі –  «Виставка») проводиться на базі районного методичного кабінету при відділі освіти Маньківської райдержадміністрації.

       Мета Виставки: об’єднання зусиль учасників освітнього процесу в пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти, розвитку національних і міжнародних освітніх проектів і програм, організація неперервного фахового розвитку і саморозвитку педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти району відповідно до сучасних запитів суспільства і соціальних вимог, узагальнення та поширення інноваційного досвіду освітньої та наукової діяльності, сприяння розширенню перспективних форм співпраці, обговорення шляхів реалізації завдань сучасного етапу реформування національної освіти, демонстрації програм та рішень для вдосконалення освітнього процесу.

     Концепція Виставки: реалізація нових освітніх програм відповідно до вимог Концепції Нової української школи, створення умов для систематичного професійного розвитку педагогів, що є основним чинником успішного вирішення завдань освітньої реформи в Україні та безпосередньо службовим обов’язком кожного педагогічного працівника.

1. Завдання Виставки:

1.1  Залучення  педагогів   до   розробки  нового   змісту,   новітніх  педагогічних технологій, організаційних форм дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

1.2  Створення умов для розвитку творчого потенціалу і самореалізації педагогів області; формування їх громадянської позиції.

1.3  Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду серед педагогічних працівників Черкаської області, пошук і підтримка творчих педагогів та педагогічних колективів.

1.4  Створення науково-методичного простору для об’єднання педагогів з метою подальшої співпраці, підвищення ефективності педагогічної праці через обмін професійним досвідом.

1.5  Розвиток соціального партнерства, актуалізація освітніх проблем, підвищення інформованості соціуму про сучасний стан системи освіти.

1.6 Поширення інноваційного педагогічного досвіду, виявлення творчих учителів та педагогічних колективів.

2. Участь у Виставці: у Виставці можуть брати участь окремі педагогічні працівники та колективи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, усіх типів і форм власності.

3. Перелік номінацій для організації роботи Виставки:

  • Упровадження STEM-освіти у контексті Нової української школи.
  • ЛЕГО як інноваційна технологія освітньої діяльності учнів.
  • Менеджмент освіти в умовах децентралізації.
  • Актуальні аспекти розвитку інклюзивної освіти.
  • Інноваційний зміст та технології дошкільної освіти.
  • Авторські програми та посібники формування ключових компетентностей учнів Нової української школи.
  • Інноваційні підходи до математичної освіти.
  • Інноваційні технології у сфері професійно-технічної освіти.

4. Терміни проведення Виставки:

Прийом заявок – до 16.03.2020.

Представлення робіт під час проведення Виставки – 23-27.03.2020.

Перевірка робіт членами журі – до 03.04.2020.

Підведення та оголошення підсумків (наказ відділу освіти) – до 30.04.2020.  

5. Подання документів на Виставку

5.1. Учасник Виставки представляє власний досвід роботи та розміщує його на інтернет-ресурсі з використанням сервісів Google, а саме Google диску.  

5.2. Заявки від  закладів освіти, об’єднаних територіальних громад для участі у Виставці подаються в електронній таблиці за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cz-su1mNUCY901M4lzKbWzE_E4LJm5jPqqtML2d04uc/edit?usp=sharing

Всі поля таблиці є обов’язковими.

6.   Основні вимоги до конкурсних матеріалів:

6.1. Актуальність обраних інноваційних технологій і форм роботи.

6.2. Теоретична,   практична   значущість   результатів   діяльності   педагога   чи педагогічного колективу в цілому.

6.3. Методична доцільність і цінність презентованих інноваційних технологій і форм роботи.

6.4. Залучення педагогів до творчої пошукової діяльності.

6.5. Достовірність  поданих  матеріалів,  дотримання  академічної  доброчесності (перевірка на плагіат проводиться на рівні районного методичного кабінету).

7.   Організаційний комітет Виставки

До  складу  організаційного  комітету  входять методисти районного методичного кабінету при відділі освіти Маньківської райдержадміністрації.

Обов’язки     організаційного комітету:

-    відповідає за організацію і проходження Виставки в цілому;

-    здійснює інформаційно-методичне та організаційно-методичне забезпечення проведення Виставки, зв’язок з учасниками та навчальними закладами району;

-    організовує прийом та розміщення конкурсних матеріалів;

-    організовує роботу членів журі;

-  підводить підсумки Виставки згідно з наданими протоколами перевірки матеріалів та запрошує переможців до участі у майстер-класах;

-    організовує проведення майстер-класів;

-    організовує нагородження переможців;

Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти конкурсні матеріали, які не відповідають визначеним номінаціям, або супровідні документи не відповідають вимогам, зміст роботи не відповідає меті та завданням виставки.

8.   Журі Виставки

Обов’язки журі:

-    складає критерії перевірки конкурсних матеріалів;

-    розглядає та оцінює подані матеріали;

-    визначає лауреатів, переможців Виставки.

9. Нагородження

Наказом відділу освіти Маньківської облдержадміністрації затверджується список переможців Виставки. Результати розміщуються на сайті відділу освіти.

10. Критерії оцінювання інноваційного педагогічного досвіду:

Критерії

Показники

Бали

Академічна

доброчесність/плагіат академічний/ (max – 3 бали)

дотримання  норм  законодавства  про авторське право і суміжні права

0-3

 

 

Актуальність

(max – 10 балів)

відповідність сучасним  тенденціям розвитку освіти

0-3

новизна досвіду

0-3

спрямованість на    вирішення конкретної проблеми в освітній діяльності

0-4

 

 

 

Змістовність

(max – 20 балів)

ступінь  розробленості ідей досвіду (розробка, впровадження, оптимізація, вдосконалення)

0-4

представлення наукової основи досвіду і ступінь її розуміння конкурсантом

0-4

представленість системи досвіду роботи

0-4

інноваційність досвіду роботи (продукування нових педагогічних ідей та технологій)

0-4

аргументованість у виборі педагогічної технології, педагогічного інструментарію

0-4

 

 

Результативність

(max – 15 балів)

відповідність отриманих результатів цілям досвіду

0-3

якість представленості результатів досвіду

0-3

практична спрямованість матеріалу                 зв’язок          з

 

0-3

зорієнтованість  на  реалізацію  компетентнісного, діяльнісного    та особистісно-зорієнтованого підходів в освітньому процесі

0-3

участь   у     фахових  конкурсах, семінарах,

конференціях, форумах, фестивалях

0-3

 

Презентабельність

(max – 7 балів)

якість технічного оформлення матеріалу

0-3

 

потенціал його використання як джерела інформації

0-2

 

обґрунтованість використання ілюстративних матеріалів (фото, малюнки, діаграми та ін.)

0-2

 

 

Всього:

55

 

         

 

Контактний телефон: 61567, Юдченко Н.П.« повернутися до списку новин